Eğitim

ISO 31000 İç Denetçi Eğitimi

Firmaların belirli hedeflere ulaşabilmeleri için karşılarına çıkabilecek riskleri çok iyi yönetmeleri gerekmektedir. ISO 31000 Risk Yönetimi Standardı, risklerin şirketlere etkisini, bu standardın bir firmada nasıl kurulması ve yönetilmesi gerektiğini açıklayan bir sistemdir. Bu model kapsamında kurulan bir işletme sisteminin zaman zaman kontrol edilmesi, standarda uygunluğunun başlangıçtaki seviyeyi koruyup koruyamadığının ölçülmesi …

Daha fazla

ISO 31000 Farkındalık ve Uygulama Eğitimi

Dünyada her an artmakta olan rekabet ortamında bir firmanın varlığını koruyarak hedeflerine ulaşması giderek zorlaşmasıdır. Olabilecek her olay, yaşanabilecek her zorluk, çıkabilecek her sorun önceden tahmin edilmeli ve engellenebilmeli, bütün bu olumsuzluklar firmalar için görülebilir/tahmin edilebilir olmalı, riskleri bilmek, etkilerini ölçmek, tedbirler almak ve bunu firmanın yönetim biçimi olarak benimsemek …

Daha fazla

ISO 31000 Risk Yönetimi Standardı Eğitimleri

Global koşulların her geçen gün değişiyor olması sebebiyle, olaylara anlık çözümler üretme sistemi yerine önlem prensibine dayalı bir yönetme sistemine sahip kurum ve kuruluşların çok daha uzun yıllar ayakta kalıp başarı sağlayabileceği gözlemlenmektedir. Tüm kuruluşların esas amacı koyduğu hedeflere ulaşmak ve vizyonunu gerçekleştirmesidir. Bu noktada ISO 31000 Risk Yönetimi standardı …

Daha fazla

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Standardı Temel Eğitimi

Bu eğitime dahil olmak için herhangi bir şart gerekmemekle beraber, katılımcıların en az lise ve dengi okul mezunu olması beklenmektedir. Eğitimin İçeriği: Bilgi teknolojisi kavram tanımlama ve açıklamaları Bilgi teknolojisi sağlıkları Temel kavramlar ISO 20000 serisi tanıtımı TSE ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojisi Bölüm 1 : Standarın özellikleri TSE ISO/IEC 20000-2 …

Daha fazla

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi Uygulama Eğitimi

Eğitimin İçeriği: Temel kavramların açıklanması ISO 20000 standardının uygulanması için gereken doküman gereksiniminin gözden geçirilmesi Zorunlu dokümanların analizi Zorunlu olmadığı halde ihtiyaç duyulabilecek dokümanların analizi Bilgi teknolojisi politikasını gözden geçirilişi Bilgi teknolojisi risk yönetimi ile ilgili doküman gereksiniminin analizi Bilgi tekolojisi hedef ve amaçlarının değerlendirilmesi Bilgi teknolojisi el kitabının incelenip …

Daha fazla
Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı
ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi