Anasayfa / Hizmetlerimiz / Danışmanlık / ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Yönetim Sistemi olarak, firmanızın karşısına çıkabilecek sorunlar ve bu sorunların sebep olabileceği duraksama ve zararlara karşı hazır olması konularında kusursuz hizmet sağlamaktayız. Etkin bir ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı ile firmanıza adapte edilmesi soncunda varlıklarınız korunur, riskler analiz edilir, kontrol sağlanır ve düzelme mümkün olan en çabuk şekilde gerçekleşir.

Yönetim Sistemi, firmanıza rekabet avantajı sağlamak, firma işleyişinize yasal uyumluluk uygulamak, işinize süreklilik kazandırmak amacı ile ISO 22301 İş Sürekliliği standardı gerekçeleri doğrultusunda sürdürülebilir kusursuz bir iş sürekliliği yönetim sistemi danışmanlığı sağlayarak sisteminizi kurmanıza yardımcı olur.

İş sürekliliği, kurumun karşılaşabileceği kritik süreçlerin belirlenmesi, bu süreçler sırasında sağlanacak uygulama ve kontrollerin kararının alınması, sürekliliğin sağlanamadığı durumlarda ise kabul edilebilir kesinti süreleri dahilinde yeniden çalışır hale gelmesi için gereken olanakları sunar.

Kurumun ne kadar süreli bir kesintiye tahammülünün olduğu ve bu kesinti süreleri içinde yeniden toparlanmak için neler yapılması gerektiğine karar vermek ve kurtarma işlemlerini yürütmek ISO 22301 İş Sürekliliği sistemi ile çalışan bir alt yapının işidir. Yönetim Sistemi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi süreçlerini tamamıyla firmanıza uygulayıp belgelendirme denetimine hazır hale getirir.

 

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Kurulum Danışmanlığı:

Bu hizmet kapsamında ISO 22301 serisi şartları esas alınarak hem standart gerekliliklerini tam anlamıyla karşılayan hem de kuruluşun kayıplarını aza indirgeyen bir sistem oluşturulur. Eğer kuruluşunuzda başka bir sistem uygulanmakta ise ISO 22301 sisteminin oluşturulup oturtulması sırasında eski sistemin gereklilikleri ve getirileri de göz önüne alınır.

 

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Mevcut Durum Analizi Danışmanlığı:

 İş sürekliliği yönetim sisteminin kurulumu aşamasında, sisteme yönelik önemli revizyonların ardından fiziksel taşınma, personel değişikliği ve benzeri sebeplerden sonra sistemin güvenliği tehlikeye girer.

ISO 22301 standardını bünyesinde bulundurmayan kuruluşlar bile zaman içinde geliştirilmiş ve dokümante edilmiş bir sisteme sahiptir. Hatta bazı durumlarda bu uygulamalar ISO 22301 şartlarını da karşılar.

Bu sistemle çalışan kuruluşlar, sistemlerindeki mevcut şartların ISO 22301 standardı şartlarını ne derece karşılayacağını belirleyerek eksiklikleri kolayca giderebilir

 

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Ön Denetim Danışmanlığı:

Firmanızdaki mevcut iş sürekliliği yönetim sisteminiz, ilgili denetim standartlarına ve yöntemlerine uygun olarak denetlenir, uygunsuzluğa açık noktalar ve bunların kurtarma yöntemleri firmaya rapor edilir. Belgelendirme ile aynı formata sahip bu denetim özellikle belgelendirme öncesi bir prova niteliği taşır.

 

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Danışmanlığı:

Doğru belgelendirme kuruluşunun seçimi ve belgelendirme sürecinin kusursuz işlemesi, kurulmuş sistemin uluslararası bir standart tarafından onaylanması ve bunun firmaya sağlayacağı getiriler, kurumun imajı açısından büyük önem teşkil etmektedir. Belgelendirme aşamasının düşük maliyet ve yüksek güvenilirlik çerçevesinde geliştirilmesi için Yönetim Sistemi size en iyi olanakları sağlayacaktır.

 

Yönetim Sistemi, aşağıdaki yolu izleyerek firmanıza ISO 22301 belgesini almanızda kolaylık sağlar :

  • Firma Ortamı:

Firmanın iç ve dış ihtiyaçlarını belirler

Düzgün sınırlar çekebilmek için yönetim sistemi gözden geçirilir

İlgili departman ve çalışanların ihtiyaçlarını anlama ve ona göre bir hareket sistemi geliştirme

İlgili yasal sürece ve noktalara bağlı kalma

  •  Liderlik:

Üst düzey yöneticiye durumu sunma ve onayını alma

Politika belirleme ve uygulamada yer alacak personele karar verme

İş sürekliliği yönetim sistemini geliştirecek, uygulanacak ve işletecek kaynaklara karar verme

İzlenecek politikaya karar verme

  • Planlama:

Uygulama sürecinde riskleri tanımlama ve açık ve net hedefler ve kriterler belirleme

  • Destek:

Risk yönetimi ve düzelme konusunda çalışacak olan personeli eğitme, bu konu ile ilgili ekip ile iletişim içerisinde bulunma

  • Operasyon:

Etki analizlerini değerlendirerek bir firmanın olası bir duraklamadan nasıl etkileneceğini saptama

Firmanın geliştirme ve süreklilik stratejisi açısından firmanın karşılaşabileceği riskleri ele alma

Olası hataları, aksaklıkları ve firmayı duraklatacak olayları göz önünde bulundurarak gerekli iyileştirici adımları atmak

Olay yönetimi ve iş sürekliliği planları yaparak aksaklık durumunda yapılası gerekenleri bilme

Çalışanların görevleri konusundaki kapasitelerini arttıracak egzersiz programları sağlamak

 

  • Denetleme:

Firmaya en uygun kriter ölçümü sisteminin ne olacağını saptama

Bir iç denetim sistemi oluşturma

İş sürekliliği prosedürlerini, planlarını ve yöntemlerini saptama

Yönetim proseslerini  gözden geçirme, gerekliyse ortadan kaldırma

  • Geliştirme:

Zaman içerisinde firmada uygulanmakta olan sistemin sürekli gelişmesini ve doğruluğunu korumasını sağlama

Hataları tetkik edecek bir tespit, kayıt ve belirleme sistemi oturtma

 

ISO 22301 İş Sürekliliği Danışmanlığı ile ilgili teklif almak için buraya tıklayınız…

Kontrol edin...

ISO 31000 Risk Yönetimi Standardı Danışmanlığı

Gün geçtikçe ekonomide ve sektörlerin rekabet ortamında artmakta olan riskler, işletmelerin çalışma yaşamlarını sürdürebilmelerini güç …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı
ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi