Anasayfa / Blog / ISO 9001 KALITE YÖNETIM SISTEMI

ISO 9001 KALITE YÖNETIM SISTEMI

ISO 9001, kalite yönetim sistemi standardıdır. Standart, merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrinde yer alan ve bünyesinde doksan adet ülkeyi barındıran Uluslararası Standardizasyon Örgütü (International Organization of Standartizaton-IOS) tarafından geliştirilmiştir.  ISO 9001 standardı; ilgili kurum veya kuruluşların sağlayacağı ürün ve hizmetin,  uluslararası kabul görmüş bir sistem ile üretilip sunulduğunun, bu sebeple de kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin güvenilirliğinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin güvencesini verir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, kalite yönetim sistemini nitelendiren bir standart olarak genel iso standartlarının anası şeklinde adlandırılabilir. Kurum ve ya kuruluşlar, standart şartlarını karşılamak için danışmanlık hizmeti alabilir veya yönetim sistemini kendi içerisinde çalışanları beraber kurabilir. Bu aşamaları bitirdikten sonra bir belgelendirme kuruluşu ile irtibata geçip uygunluk değerlendirme talebinde bulunarak gerçekleşen denetim neticesinde başarılı olursa ISO 9001 belgesine sahip olur. Bu belge ile de sağladığı ürün ve hizmetin uluslararası standarda uygun olarak üretilip sunulduğunu göstermiş olur. Türkiye’de belgelendirme yetkisine sahip kuruluş TÜRKAK’tır.

Farklı ülke ve bölgelerde benzer teknolojiler için üretilen farklı standartlara sahip ürünler bazen ‘’ticaret için teknik engel’’ olarak kullanılmaktadır. İşte bu noktada ISO’nun en önemli fonksiyonu ISO 9001 ve benzeri uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin bu engellere takılma ihtimalini ortadan kaldırmaktır.

ISO 9001, Kalite Yönetim Sistemlerinin oluşturulması sırasında uyulması gereken şartların isimlendirildiği standardın adıdır ve şu başlıklardan oluşur.

1.Kapsam
2.Atıf Yapılan Standart Ve/Veya Dokümanlar
3.Terimler Ve Tarifler
4.Kalite Yönetim Sistemi
4.1 Genel Şartlar
4.2 Dokümantasyon Şartları
4.2.1 Genel
4.2.2 Kalite El Kitabı
4.2.3 Dokümanların Kontrolü
4.2.4 Kayıtların Kontrolü
5.Yönetim Sorumluluğu
5.1 Yönetimin Taahhüdü
5.2 Müşteri Odaklılık
5.3 Kalite Politikası
5.4 Planlama
5.5 Sorumluluk, Yetki Ve İletişim
5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi
6.Kaynak Yönetimi
6.1 Kaynakların Sağlanması
6.2 İnsan Kaynakları
6.3 Alt Yapı
6.4 Çalışma Ortamı
7.Ürün Gerçekleştirme
7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması
7.2 Müşteri İle İlişkili Prosesler
7.3 Tasarım Ve Geliştirme
7.4 Satın Alma
7.5 Üretim Ve Hizmetin Sunumu
7.6 İzleme Ve Ölçme Donanımının Kontrolü
8.Ölçme, Analiz Ve İyileştirme
8.1 Genel
8.2 İzleme Ve Ölçme
8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
8.4 Veri Analizi
8.5 İyileştirme

ISO 9001 standardı, her beş yılda bir ISO’nun incelemesine tabi tutulmakta ve uygulayıcıların beklenti ve sorunları doğrultusunda yeniden şekillendirilmektedir. Standardın en son versiyonu ISO 9001:2008’dir, yani en son 2008 yılında gözden geçirilip revize edilmiştir. 2014 yılı içerisinde standardın 2015 revizyonunun Draftı yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 versiyonu ile ilgili değişiklikler ise ISO 9001:2015 Standardı ile ilgili değişiklikler makalemizde anlatılmıştır. Makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Kontrol edin...

ISO 27001 Nedir? | ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 27001 Nedir? | ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir? ISO 27001, Uluslararası Standart …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı
ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi