Anasayfa / Blog / ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardında Risk Yönetimi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardında Risk Yönetimi

Yeni versiyonun risk bazlı olması hedeflendiği göz önünde bulundurularak diyebiliriz ki yeni versiyonun amacı riski, kaliteli bir yönetimin parçası yapmaktır. İstenmeyen durumları elemine etmek ve engellemek şu ana kadar ISO 9001 standardının bir parçası olmuş olsa da kaliteli bir yönetim üzerinde sınırlı etkisi olduğu kabul edilmelidir. ISO 9001:2015 bunu ortadan kaldıracaktır. Bir organizasyon olarak ISO, risk yönetimi yaklaşımı sağlayan ISO 31000 standardında uluslararası risk yönetimini gösteren bir yaklaşımı göz önüne almıştır. ISO 31000aşağıdaki büyük risk yönetimi unsurları ile baş etmeyi amaçlar:

*Yüksek riske sahip adımlardan uzak durmak

*Bir fırsata atılırken riske girip girmeme kararları

*Bir risk faktörünü tamamen ortadan kaldırmanın kabul görebilir yöntemleri

ISO 9001:2008 versiyonu riski engellemeye yönelik hareketlerden bahis bile etmemektedir. Bu ise yeni versiyonun risk yönetimi geliştirmeyi amaç edindiğinin ilk göstergesidir. Örneğin madde 6.1’in istenmeyen sonuçları aza indirgeme ve engelleme konusuna daha uluslar arası ve daha yüksek düzeyde bir risk yönetimi ile yaklaştığını görüyoruz. Ayrıca bu madde kuruluşlara, tüm fırsatların tehdit kadar fırsat da içerdiğini, bu yüzden bazı risklere girilmesi gerektiğini öğütlediğini de görüyoruz. Ayrıca bu yeni versiyon kuruluşlara risk alırken kendilerine şu soruları sormaları gerektiğini de açıklar:

  • Kuruluş olası riskleri nasıl anlar ve tanımlar?
  • İstenmeyen etkileri etkilemenin ve/veya aza indirgemenin yolları nelerdir?
  • Kuruluş koyduğu hedeflere ulaşabileceğinden nasıl emin olacaktır?
  • Risk engelleme sürecinin doğru işlemesini sağlamaktan kim sorumlu olacak?
  • Risk engelleme hamleleri ne zaman ve nasıl devreye sokulacak?
  • Bu tehditler nereden gelir ve bu risklerin tanımlanıp engellenmesinde kimler rol oynar?
  • Bu tarz riskleri engelleme amaçlı bir sistem nasıl kurulur, geliştirilir, korunur ve gerektiğinde

devreye sokulur?

 

Risk yönetimi her zaman bir kuruluşun karşısına çıkabilecek riskleri sezme ve engelleme/aza indirme işlemi ile ilgili olmuştur ancak geliştirilen bu yeni yöntem ile karşılaşılabilecek daha büyük risklerin ön görülmesi ve engellenmesi hedef alınmıştır. Risk yöneticisi ne düzeyde bir risk yönetimi sergilerse sergilesin daha da güçlü bir risk yönetimi standardı kuruluşun aşacağı daha üst düzey risklere karşı hazırlıklı bir tutum sergilenmesine yardımcı olur.

 

ISO 9001:2015 Danışmanlığı veya eğitimi ile ilgili teklif almak için lütfen tıklayınız.

Kontrol edin...

ISO 27001 Nedir? | ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 27001 Nedir? | ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir? ISO 27001, Uluslararası Standart …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı
ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi