Anasayfa / Blog / ISO/IEC 27001:2013 ve ISO/IEC 27001:2005 Çarpraz Liste

ISO/IEC 27001:2013 ve ISO/IEC 27001:2005 Çarpraz Liste

ISO/IEC 27001:2013

ISO/IEC 27001:2005

0 Giriş 0 Giriş
1 Kapsam 1 Kapsam
2 Atıf yapılan standartlar ve/veya dokümanlar 2 Atıf yapılan standartlar ve/veya dokümanlar
3 Tanımlar ve Terimler 3 Tanımlar ve Terimler
4.1 Kuruluşu ve yapısını anlama 8.3 Önleyici Faaliyet
4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak 5.2.1.c Yasal ve düzenleyici gereksinimleri ve sözleşmeden doğan güvenlik yükümlülüklerini tanımlama ve ifade etme
4.3 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamının Belirlenmesi 4.2.1.a
4.2.3.f
BGYS kapsamını ve sınırlarını Tanımlama
Kapsamın uygun kalması
4.4 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 4.1 Genel Şartlar
5.1 Liderlik ve taahhüt 5.1 Yönetimin Taahhüdü
5.2 Politika 4.2.1.b BGYS Kapsamı
5.3 Görev, sorumluluk ve yetki 5.1.c Bilgi güvenliği için rolleri ve sorumlulukları kurma
6.1.1 Risklere ve fırsatlara yönelik eylemler – Genel 8.3 Önleyici Faaliyet
6.1.2 Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirmesi 4.2.1.c
4.2.1.d
4.2.1.e
Kuruluşun risk değerlendirme yaklaşımını tanımlama
Riskleri tanımlama
Riskleri çözümleme ve derecelendirme
6.1.3 Bilgi Güvenliği Risk İşleme 4.2.1.f4.2.1.g
4.2.1.h
4.2.1.i4.2.1.j
4.2.2.a
Risklerin işlenmesi için seçenekleri tanımlama ve değerlendirme
Risklerin işlenmesi için kontrol amaçları ve kontrolleri seçme
Sunulan artık risklere ilişkin yönetim onayı edinme
BGYS’yi gerçekleştirmek ve işletmek için yö-netim yetkilendirmesi edinme
Uygulanabilirlik Bildirgesi hazırlama
Risk işleme planı hazırlama
6.2 Bilgi Güvenliği Hedefleri ve Planlama 5.1.b Bilgi güvenliği için rolleri ve sorumlulukla-rı kurma
7.1 Kaynaklar 4.2.2.g
5.2.1
BGYS kaynaklarını yönetme
Kaynakların sağlanması
7.2 Yetkinlik 5.2.2 Eğitim, farkında olma ve yeterlilik
7.3 Farkındalık 4.2.2.e
5.2.2
Eğitim ve farkında olma programlarını gerçekleştirme
Eğitim, farkında olma ve yeterlilik
7.4 İletişim 4.2.4.c
5.1.d
Eylemlerin ve gelişmelerin iletilmesi
Kuruluşa bildirme
7.5 Dokümante Bilgi 4.3 Dokümantasyon şartları
8.1 Operasyonel planlama ve kontrol 4.2.2.f BGYS’nin işleyişini yönetme
8.2 Bilgi güvenliği risk değerlendirmesi 4.2.3(d) Risk değerlendirmeyi planlanmış aralıklar-da gözden geçirme
8.3 Bilgi güvenliği risk işleme 4.2.2.b
4.2.2.c
Risk işleme planını gerçekleştirme
Kontrolleri gerçekleştirme
9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme 4.2.2.d
4.2.3.b
4.2.3.c
Etkinliğinin nasıl ölçüleceğini tanımlama
BGYS’nin etkinliğinin düzenli olarak göz-den geçirilmesini üstlenme
Kontrollerin etkinliğini ölçme
9.2 İç denetim 4.2.3.e
6
BGYS denetimlerini gerçekleştirme
BGYS İç Denetimleri
9.3 Yönetimin gözden geçirmesi 4.2.3.f
7
BGYS’nin yönetim tarafından gözden geçirilmesini üstlenme
BGYS’yi yönetimin gözden geçirmesi
10.1 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet 4.2.4
8.2
BGYS’nin sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi
Düzeltici Faaliyet
10.2 Sürekli İyileştirme 4.2.4
8.1
BGYS’nin sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi
Sürekli İyileştirme

Kontrol edin...

ISO 27001 Nedir? | ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 27001 Nedir? | ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir? ISO 27001, Uluslararası Standart …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı
ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi