Ana Sebep Analizi

Genel Bakış: Büyük bir kaybın yeniden tekrar etmesini engellemek amacıyla yapılan analize Ana Sebep Analizi denir. Ana Sebep Analizi, pek çok çeşitteki başarısızlıkların yol açtığı kayıplara odaklanırken, Kayıp Analizi ise finansal ve ekonomik kayıplarla ilgilidir. Sadece o anda gözle görünen sorunla ilgilenmektense, sorunun köküne inmeyi tercih eder. Genellikle çok büyük …

Daha fazla

İş Etki Analizi

Genel Bakış: Aynı zamanda İş Etki değerlendirmesi adıyla da bilinen bu teknik bazı önemli risklerin bir organizasyonun işleyişine gelebilecek zararı ve bu zararlarla baş etmek için gerekebilecek becerileri tanımlar ve değerlendirir. Özellikle şunu sağlar: Tanımlamalar ve bir organizasyona ait olan fonksiyonlar ve gerekli kaynaklar İşlemleri kötü yönde etkileyecek olayların kuruluşa …

Daha fazla

Planlı ‘’Peki Ya…’’ Tekniği (Swift)

Genel Bakış: SWIFT tekniği, aslında HAZOP tekniğinin daha basit bir versiyonu olarak geliştirilmiştir. Katılımcıların riskleri bulması için, başkan tarafından kullanılan kelime ve terimlerin saptandığı bir atölye ortamında gerçekleştirilen bir grup çalışmasıdır. Başkan ve grup, sistem, prosedür veya üretimin olağan dışı bir aksaklıktan etkilenmesi durumunda olabilecekleri bir ‘’peki ya…’’ bakış açısıyla …

Daha fazla

Zehirlilik Değerlendirmesi

Genel Bakış: Çevre risk değerlendirmesi bu noktada insanların, hayvanların, bitkilerin çevresel tehlikelerden ne boyutlarda etkilendiğini denetlemek ve tetkik etmek amacıyla kullanılır. Risk yönetimi risk değerlendirmesi ve risk düzeltmesi gibi karar alma safhalarına işaret eder. Bu yöntem, zarar ve tehlike kaynağının yarattığı tehlikenin boyutunu ölçmeye ve hedef nüfusu ne şekilde etkileyeceğini …

Daha fazla

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları – HACCP

Genel Bakış: Tehlike analizi ve kritik kontrol noktası, tehlikeleri analiz etmek ve bu tehlikelerin yaratacağı sorun ve riskleri engellemek için bir oluşum sağlar. Bu sistem, üretimin sonunda yoğun bir tetkiki değil de, üretim boyunca risklerin en aza indirgenmesini sağlar. Kullanımı: Tehlike analizi ve kritik kontrol noktası sistemi,  ilk olarak NASA …

Daha fazla
Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı
ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi