ISO/IEC 27002 Bilgi Güvenliği İçin Uygulama Kodu

Aynı risk yönetimi gibi bilgi güvenliği yönetimi de kurum ve kuruluşların varlık güvenliği açısından sonra derece önemli, bir o kadar da geniş çaplı bir standarttır. ISO 27002 standardı her türden ve ölçekten firmanın sistemine rahatlıkla uygulanabilir yapıdadır. Firmaların işleyişi açısından bazı özel farklılıklar gözlenip bu farklılıklara bağlı olarak standart uygulamasında …

Daha fazla

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Faydaları

Kurum ve kuruluşun gelecekte karşılaşabileceği sorun ve aksamaları öngörerek bunları doğru yönetme konusunda kararlar alır Yaşanacak duraksamaların etkilerini en aza indirger Mevcut veya gelecekte yaşanabilecek tehditlerin önüne geçilir Her durumda çalışanların görevlerine devamını sağlar Zor durumlarda kritik fonksiyonların daima doğru çalışmasını garanti eder Firmanın sürekliliğinin ispatı ile rekabet ortamında üstünlük …

Daha fazla

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi Belgesi

Büyük veya küçük ölçekli olması farkı gözetmeksizin her iletme zaman zaman aksaklıklarla karşılaşacak ve bu aksaklıkların yarattığı duraksamaların etkisinden sakınmak durumunda kalacaktır. ISO 22301 belgelendirmesi, tüm firmaların bu tür olayları yönetme tarzını belirlemede rol oynar. Aksaklıklar karşısında etkin bir tepki yöntemi geliştirilmesine, bir iş sürekliliği yönetim sisteminin mevcut bulunmasına olanak …

Daha fazla

ISO 22301 ile BS 25999 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Arasındaki Farklar Nelerdir?

İki Sistemin Ortak İçerikleri: Plan yap-Uygula-Kontrol et-Önlem al sistemi İş sürekliliği politikaları İş etki analizi Risk analizi ve risk iyileştirmesi Uygulama İş sürekliliği tasarıları ve stratejileri İç tetkik Yönetimin gözden geçirilmesi Düzeltmeye ve önlemeye yönelik faaliyetler İyileştirme hareketleri İki Sistem Arasındaki Temel Farklar: İletişim :  Tepsi prosedürleri ve kurtarma planları …

Daha fazla

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Tarihçesi

İş sürekliliği ile ilgili standartların tarihi, 2003 senesinde BSI (British Standards Institution) tarafından piyasaya sunulan PAS (Publicly Availabla Specifications) kuralları ile başlamasına dayanır. Ancak ilerleyen zamanlarda bu rehber geri çekilmiş, 2006 yılınca resmi standart olan BS 25999-1:2006 İş Sürekliliği Yönetimi: Uygulama Kuralları yayımlanmıştır. Bu kuralların yayımlanma amacı, iş sürekliliği yönetiminin …

Daha fazla
Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı
ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi