ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının Tarihçesi

Bir kalite standardına duyulan ihtiyaç ilk olarak 2.Dünya Savaşı sırasında sanayi ve teknolojideki gelişimin en fazla olduğu, dolaysıyla etkilerinin de en fazla hissedildiği Amerika’da olmuştur. Bu standart meydana getirme girişimi, bir kalite sistemi olan ML-Q-9858 ve belli başlı sistem gereksinimlerini belirleyen MIL-I-45208’in meydana gelmesine sebep olmuştur. Oluşturulan bu iki standart, …

Daha fazla

ISO 9001 KALITE YÖNETIM SISTEMI

ISO 9001, kalite yönetim sistemi standardıdır. Standart, merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrinde yer alan ve bünyesinde doksan adet ülkeyi barındıran Uluslararası Standardizasyon Örgütü (International Organization of Standartizaton-IOS) tarafından geliştirilmiştir.  ISO 9001 standardı; ilgili kurum veya kuruluşların sağlayacağı ürün ve hizmetin,  uluslararası kabul görmüş bir sistem ile üretilip sunulduğunun, bu sebeple de …

Daha fazla

ISO 20000 Hizmet Yönetimi Standardının Amaç ve Faydaları

Faydaları Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını doğru anlama ve bu sayede doğru hizmet ve desteği sağlama BT fayda ve yeteneklerinin neler olduğunun açık ve net görülmesini sağlama Mevcut hizmetler konusunda daha sağlam bilgi sağlanması Artan servis kalitesi ve kurum güvenilirliği sağlaması Personel yeteneklerinin daha doğru analizi sayesinde çalışan desteğinin artırılması Daha …

Daha fazla

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi Tarihçesi

 ISO/IEC 20000 IT servis yönetimine yönelik kurulmuş ilk uluslararası standart olup,  2005 yılında geliştirilmiş ve 2011 yılında revize edilmiştir.  Önceden yayınlanan BS 15000’i temel alır. 2011 yılında ISO 20000:2005, ISO 20000-1:2011 şeklini alarak revize edilmiştir. 2012 yılının Şubat ayında ise ISO 20000-2: 2005 ise ISO 20000-2:2012 olmuştur. İlk sürüm 42 …

Daha fazla

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı, henüz Türkiye için yenir konu olması sebebiyle pek çok firma bilgi sahibi değildir. ISO 20000-1 Standardı, bir bilişim teknolojisi firmasının operasyonlarını yönetme şekliyle ilgili bir standarttır. Bu standardın belgesine sahip olmayı amaçlayan firmaların mutlaka servis sonrası hizmet sağlıyor olması gerekmektedir. ISO 20000-1 …

Daha fazla
Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı
ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi