ISO 31000 Risk Yönetimi Standardı

Risk, hedeflerin gerçekleştirilmesine tesir edebilecek bir olay veya olgunun meydana gelme ihtimaline denir. Bir riskin durumunda beklenenden sapmalar olabilir, riskin şartlara negatif veya pozitif etkisi olabilir, riskin bir duruma finansal, fiziksel, çevresel gibi pek çok konuda etkileri olabilir veya farklı düzeylerde etkileri beklenebilir. Risk Yönetiminin amacı alınan veya istem dışı …

Daha fazla

Bedel/Kazanç Analizi

Genel Bakış: Bedel/Kazanç analizi, beklenen toplam bedellerin, beklenen toplam kazançların karşısında durduğu durumlarda, en iyi veya en kazançlı seçeneğe yönelmek için gerekli bir risk değerlendirmesi tekniğidir. Pek çok risk değerlendirmesi sisteminin çok önemli bir parçasıdır. Niteliksel veya niceliksel olabileceği gibi niteliksel ve niceliksel elementlerin bir karışımı da olabilir. Niceliksel Bedel/Kazanç …

Daha fazla

Çoklu Kriter Seçim Analizi

Genel Bakış: Amaç; seçenekler arasından seçim yapmak için seçeneklerin değerlerini bütün şeffaflığı ile değerlendirmektir. Genel olarak esas hedef elde olan seçenekler arasından bir tercih sağlamaktır. Bu analiz bir matrisin geliştirilmesini sağlar. Kullanımı: Şunlar için kullanılabilir: Tercih edilen ve potansiyel seçeneklerin tanımlanması için çoklu seçenekleri kıyaslamak Çoklu veya çelişkili kriterlerin olduğu …

Daha fazla

Sonuç/Olasılık Matrisi

Genel Bakış: Sonuç/Olasılık Matrisi sonuçların ve olasılıkların niteliksel ve yarı niceliksel olarak puanlanmasının, risk derecelendirmesi için birleştirilmesidir. Matrisin formatı ve ortamında uygulanan açıklamalar duruma uygun bir matris uygulaması için büyük önem taşır. Kullanımı: Bir sonuç/olasılık matrisi riskleri, risk kaynaklarını veya risk düzeltme yöntemlerini tanımlayıp doğru yöntem ve aracı seçmeye yarar. …

Daha fazla

FN Eğrileri

Genel Bakış: FN Eğrileri, belirli bir popülasyona olan belli seviyedeki zararların olma olasılığını gösteren bir grafik sunumudur. Genellikle de meydana gelen kaza ve benzeri tarzdaki olayların olma sıklığını gösterirler. FN Eğrileri, (F) ile sembolize edilen olay birikim sıklığının (N) ile ifade edilen ve olaylardan etkilenmesi beklenen popülasyona etkisini gösterir. Yüksek …

Daha fazla
Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı
ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi