Anasayfa / Blog / Zehirlilik Değerlendirmesi

Zehirlilik Değerlendirmesi

Genel Bakış:

Çevre risk değerlendirmesi bu noktada insanların, hayvanların, bitkilerin çevresel tehlikelerden ne boyutlarda etkilendiğini denetlemek ve tetkik etmek amacıyla kullanılır. Risk yönetimi risk değerlendirmesi ve risk düzeltmesi gibi karar alma safhalarına işaret eder.

Bu yöntem, zarar ve tehlike kaynağının yarattığı tehlikenin boyutunu ölçmeye ve hedef nüfusu ne şekilde etkileyeceğini saptamaya yarar.

 

Kullanımı:

Bu proses, bitkilere, insanlara, hayvanlara, kimyasallar vb. zararlı maddelere maruz kalmaları durumunda olacakları değerlendirmek amacı ile kullanılır.

Metodun yöntemleri, değiştirilip her türlü risk içeren alana göre adapte edilebilir.

Girdiler:

Bu yöntem, doğa ve zarar bölgeleri ile ilgili ciddi bilgi ve veri gerektirir.  Bu bilgiler genelde ya doğal ortamdan toplanma olur ya da laboratuvar ortamında elde edilir.

Süreçler:

Süreç şu şekilde işler:

  • Problem yazılımı: Tehlike türlerini ve tehlike altındaki nüfusun ve değerlendirme kapsamının belirlenmesi gerekmektedir.
  • Tehlike tanımlanması: Çalışmanın kapsamı çerçevesinde bütün muhtemel tehlike kaynaklarının tanımlanmasını gerektirir.
  • Tehlike analizi: Bu süreç, tehlikenin doğasını anlamayı ve hedef kitle ile etkileşimine bakmayı gerektirir. Örneğin, kimyasalların insanlar üzerindeki etkisini değerlendirirken, tehlikenin akut ve kronik etkileri, DNA üzerinde olabilecek etkileri vb. göz önünde bulundurulur.
  • Maruz kalma analizi: Bu aşama, tehlikeli bir maddenin belirli bir hedef kitleye nasıl ulaştığını ve ne miktarda ulaştığını araştırır. Genellikle tehlikenin boy gösterebileceği ve ulaşabileceği farklı rotaları da içerir.
  • Riskleri karakterize etmek: Bu aşamada, tehlike analizi ve maruz kalma analizinden elde edilen bilgiler bir araya getirilerek belirli bir olayın hedef kitle ve çevre üzerinde yol açabileceği zararlar ölçülür.

Çıktılar:

Çıktılar genellikle, tehlikeli madde veya maddelere maruz kalmış olan hedef kitlenin sahip olduğu risk seviyesi olarak belirlenir. Bu risk miktarı, sayısal veya yarı sayısal olarak ifade edilebilir. Örneğin bir insanın maruz kaldığı kimyasal miktarına bakılarak belirli bir zaman dilimi içerisinde kanser olma ihtimali saptanabilmekte ve sayısal olarak veriler sağlanabilmektedir.

 

Güçlü Yanları ve Sınırları:

Bu yöntemin güçlü yanı, sorun ve artan riskler hakkında son derece detaylı bilgi vermesidir.

Yol analizleri, bir sorun üzerindeki kontrollerin arttırılması veya yeni kontroller oluşturulması konusunda kullanışlı bir araçtır.

Bu rağmen, elde edilmesi zor veya mümkün olmayan miktarda ve detayda bilgi gerektirir.

Risk Değerlendirme Teknikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için veya kuruluşunuz için risk değerlendirmesi yapmak için iletişim sayfamızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Kontrol edin...

ISO 27001 Nedir? | ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 27001 Nedir? | ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir? ISO 27001, Uluslararası Standart …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı
ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi